Inštrukcije za osnovnošolce?!

Že več let nudim inštrukcije iz matematike in fizike, in doslej sem pomagala večinoma srednješolcem. V zadnjem letu pa nudim redne inštrukcije tudi trem osnovnošolcem. Pa še to ne takšnim, ki bi bili v osmem ali devetem razredu. Ne, med četrtim in sedmim so. Več o inštrukcijah nasploh boste lahko prebrali na različnih spletnih straneh – spletni iskalnik Google je tudi v tem primeru vaš daleč najboljši prijatelj, ko je govora o iskanju informacij 🙂

Gre za otroke iz dveh družin, in ko so me starši iz prve, ki imajo dečka in deklico, prvič vprašali za inštrukcije, sem bila precej presenečena. Gre za otroka z učnimi težavami? Ne? Kaj je potem v četrtem in šestem razredu takšnega, da bi bile potrebne inštrukcije?

Inštrukcije

Izkazalo se je, da gre za dva bistra otroka, ki pa potrebujeta zgolj nekoliko pomoči in nadzora pri delu za šolo. In inštruiranje ni bilo potrebno zato, ker česa ne bi znala, temveč dejansko zato, da se s šolo ne ukvarjata popolnoma sama. Starši namreč za to nimajo časa. In namesto, da bi si ga vzeli, zanj raje plačajo nekomu drugemu.

Ko so se name obrnili starši še enega osnovnošolca, sem tako že vedela, zakaj so potrebne inštrukcije. In zdaj hodijo vsi trije k meni, pri meni delajo naloge, plakate in vse drugo, kar je potrebno. Včasih pridejo vsak teden, včasih pa tudi dvakrat ali trikrat tedensko. Nekdo jim pač mora nuditi podporo in pomoč pri delu za šolo – čeprav je škoda, da te vloge nimajo njihovi starši.