Planet Zemlja

SPLOŠNO

Eden od planetov osončja je tudi planet Zemlja, kjer živimo mi in tudi še vsa druga živa bitja. Po vrsti je 5. največji planet, kot jih poznamo mi in 3. po oddaljenosti od Sonca. Je edini planet, za katerega vemo da obstaja življenje v Vesolju. Oblikovala se je pred cca. 4.57 miljarde let, Luna, njen edini nar. satelit pa pred približno 4.53 milijarde let.  Ker je Zemlja prešla že čez veliko bio. in geo. razvojnih faz, se je njena prvotna podoba že skoraj vsa zbrisala.

Zemlja

Notranjost Zemlje je sestavljena iz večih razmeroma aktivniih plasti, kjer domnevajo, da se nahaja trdno jedro iz železa, kar ustvarja oz. daje Zemlji magnetno polje, ter tudi tekoči plašč in pa še trda skorja. Nad vsem tem je pa še površina Zemlje ter atmosfera, katera sta pa dandanes zelo drugačna zaradi človeških in bioloških dejavnikov.

Zemlja ima približno 3/4 površja pokrito z oceani, ostalo pa so še otoki in celine.

Med vesoljem in Zemljo vidimo pomembne povezave npr. plimovanje ( vpliv Meseca ), sevanje Sonca, ledene dobe ( morebiten vzrok-spreminjanje orbite od Zemlje) itd.

ZGODOVINA

Glede starosti Zemlje in tudi drugih planetov so še vedno nejasnosti, ampak domevajo da so nastala pred 4,6 milijarde let od posledice velikega poka. Zaradi vročine, katera je spremenila v trdno stanje elemente oz. železo, so trdni le notranji 4 planeti (ostali so plinasti) in zaradi privlačnosti so se med seboj združevali ter stem tvorili astronomska telesa, iz katerih je kasneje nastala tudi planet Zemlja.

Ker so se delci po velikem poku privlačili, so se začeli združevat, in tako so se večali in večali in tako je tudi nastalo Sonce, ker naj bi bile sile vodika v jedru tako močne.

ZGRADBA

Zemlja je razdeljena na več plasti, kot tudi ostali planeti v Osončju, jih lahko ločimo glede na kemijsko in fizikalno sestavo, agr. stanje, temperatri in še drugih lastnostih.

Od. jedra do površja si sledijo:

 • notranje jedro ( 5100 do 6378 km ),
 • zunanje jedro ( 2890 do 5100 km ),
 • astenosfera ( 100 do 700 km ),
 • zemeljski plašč ( 35 do 2890 km ),
 • zgornji predel plašča ( 35 do 60 km ),
 • skorja ( 0 do 35 km, kje tudi 70 km ),
 • litosfera ( 0 do 60 km, kje tudi 200 km ).

ZUNANJOST

Zemlja je edini planet, ki ima na površju tekočo vodo. Pokriva jo 71%, od tega 97% slane.

Plasti ozračja okoli Zemlje so različne. Atmosfera je sestavljena iz večih slojev:

 • Troposfera,
 • Stratosfera,
 • Termosfera,
 • Eksosfera in
 • Mezosfera.

GIBANJE ZEMLJE

Zemlja ima 2 osnovni gibanji in sicer rotacija in revolucija. Rotacija pomeni vrtenje Zemlje okoli svoje osi v 1 dnevu oz. natančneje 23h 56min in 4s. Posledica sta dan in noč. Revolucija je pa gibanje Zemlje okoli Sonca, traja 365 oz. 365.24 dni ali 1 leto in posledica so letni časi.

SATELIT

Luna je Zemljin edini naravni satelit.

Okoli nje kroži tudi mnogo umetnih satelitov, eden daleč največjih pa je MVS oz. mednarodna vesoljska postaja.