Cena za dodatno zavarovanje v 2019

cena za dodatno zavarovanje

Na začetku leta 2019 so vse tri zavarovalnice oziroma ponudniki, pri katerih lahko sklenete zavarovanje, sporočili, da bodo svoje cene nekoliko dvignili. Cena za dodatno zavarovanje v letu 2019 in cena za dopolnilno zavarovanje v 2019 se je torej povečala skladno z utemeljenimi argumenti ponudnikov. Sicer pa so take cene zakonsko določene in morajo biti povsem enake, ne glede na to, za katerega ponudnika oziroma zavarovalnico se boste odločili. Zakaj je temu tako, so utemeljili z argumentom, da imajo na segmentu dopolnilnega zavarovanja izgubo, ker so se dvignile tudi cene storitev v zdravstvu, obenem pa se je povečal še njihov obseg. Vsi razlogi so torej precej tehtne narave.

cena za dodatno zavarovanje

Upoštevajte tudi ugodnosti, ki jih prejmete pri sklenitvi

Cena za dodatno zavarovanje v tekočem letu je torej z zakonom določena in lahko jo preverite tudi s pomočjo spleta, na straneh s tovrstno tematiko. Obenem pa je dobro upoštevati tudi vse druge ugodnosti, ki jih kot zavarovalec prejmete ob sklenitvi zavarovanja. In kaj kmalu lahko ugotovite, da niti ni tako zelo enostavno ugotoviti, kateri ponudnik je najprimernejši za vas. Tudi vse natančnejše podrobnosti o sklenitvi dodatnega zavarovanja si lahko najdete na spletu.

Razlika v ceni pa je vendarle možna

Pri zelo podrobnem pregledu boste kaj hitro lahko ugotovili, da je cena dodatnega zavarovanja v letošnjem letu lahko pri katerem od ponudnikov drugačna oziroma da odstopa od skupne po zakonu določene cene. In zakaj lahko pride do tega? Razlika v ceni je možna, ker je pri katerem od ponudnikov zavarovanec, ki premijo plača preko trajnega naloga, enkrat na leto ali z odtegljajem od plače, deležen zakonsko predpisanega, maksimalno 3 %, popusta.

Pri zavarovanju morate torej biti previdni in natančno prebrati ter upoštevati vse informacije. Tudi na ta način boste lahko na dolgi rok privarčevali kar nekaj dodatnega denarja, ki ga boste lahko porabili za kaj tako pomembnega, kot je na primer dodatno zavarovanje.