Funkcionalna vadba za gibanje celotnega telesa

Tako imenovani Gyrotonic Expansion System je funkcionalna vadba, katera omogoča optimalno funkcionalno gibanje čisto celotnega telesa. Ima vse značilnosti, ki jih mora imeti funkcionalna vadba, le ta pa vključuje proprioceptivna zahtevna gibanja, karseda različno dinamiko mišične sile ter zelo pomembno – stabilizacijo trupa.

To je hkrati vadba moči ter gibljivosti trupa. Ta funkcionalna vadba vsebuje osnovna, ljudem najbližja lokomotorna gibanja, ki telovadca usmerjajo k dinamični in statični produkciji sile mišic.  Vaje temeljijo na tem, da raztezamo mišične sklope, v fazi upogibanja kot tudi v fazi iztegovanja.  Tukaj gre za kompenzatorno funkcionalno vadbo, saj stalno obremenjene mišice raztegnemo, s tem pa hkrati krepimo njihove mišice na drugi nasprotni strani telesa. Vsakič ko telo raztegnemo v eni smeri, se mora le ta vrniti v izhodiščni položaj z lastno telesno močjo. Le na ta način moč in gibljivost sorazmerno naraščata.

funkcionalna vadba

Gyrotonic Expansion System fukcionalna vadba, je nov način gibanja, katera vsebuje večosno gibanje sklepov. Pojavlja se na različnih ravninah gibanja in omogoča da se gibamo v tridimenzionalnem okolju. Ker vključuje tri osnovne ravnine – frontalna, horizontalna ter sagitalna ravnina, funkcionalna vadba telesu omogoča neskončne variacije kinetične verige. Ta način vadbe ima značilnosti funkcionalne vadbe, pri kateri imamo različne načine kako se prepletajo elementi gibalnih struktur in telovadca vodijo tako k dinamični kot tudi statični produkciji mišične sile

V sistemu Gyrotonicm, funkcionalna vadba pri kateri se razvija tudi stabilizacijsko sposobnost telesa in s tem tudi spodbuja krepitev moči iz središča telesa. Omogoča nam da se zavedamo lastnega telesa, odkrivamo nove gibalne zmožnosti ter lahko usklajujemo povezanost duševnega s telesnim. Sistem tovrstne tehnike, nam zagotavlja izboljšanje v treh temeljnih gibalnih sposobnostih- v gibljivosti, moči in koordinaciji. Kombinacija koordinacijsko zahtevnih vaj, katere osnove temeljijo na posebni tehniki dihanja, nam omogočajo energijski pretok telesa. Le ta pa se na ta način osvobaja različnih blokad in napetosti na telesi, duševni in energijski ravni.